Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (LR DK) pakeitimai

2015 metais Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas. Naujosios Darbo kodekso nuostatos suteikia teisę darbdaviui elektroniniu būdu darbuotojui suteikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ar išdirbtą laiko trukmę. Darbdavys ne rečiau kaip kartą per mėnesį privalo raštu ar elektroniniu būdu darbuotojui pateikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę.

Pagal pakeistą įstatymą nuo 2015 m. gruodžio 1 d. atleidžiant darbuotoją iš darbo kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas bus išmokama ne daugiau kaip už trejus metus. Pabrėžtina, jog darbuotojai, iki 2012 m. gruodžio 1 d. turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2015 m. gruodžio 1 d., kadangi  nutraukiant darbo sutartį iki 2015 m. gruodžio 1 d., piniginė kompensacija turi būti išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas.

Pagal priimtus pakeitimus buvo nuspręsta atsisakyti darbo sutarčių registravimo žurnalo, kadangi visa informacija apie darbuotojo įdarbinimą yra registruojama SODRA duomenų bazėje. Taip pat naujosios Darbo kodekso nuostatos numato galimybę atsisakyti darbo pažymėjimų. Taigi, priimtomis pataisomis buvo sumažinta administracinė našta darbdaviams.

Nuo 2016 sausio 1 d. planuojama nustatyti privalomojo sveikatos draudimo įsigaliojimo pradžią ir pabaigą visiems asmenims: darbuotojai, valstybės tarnautojai, taip pat asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis, apdraustaisiais taps nuo atitinkamo statuso įgijimo dienos iki jo netekimo dienos.  Asmenys, kurie patys mokės PSD įmokas bus drausti nuo tos dienos, kurią jie pradės mokėti PSD įmokas iki to mėnesio, už kurį PSD įmokos sumokėtos, paskutinės dienos. Įsiskolinę už PSD įmokas, fondo biudžeto lėšomis apmokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis galės naudotis tik šias skolas sumokėję, bet ne daugiau kaip už 5 metus. Ši nuostata nebus taikoma asmenims, kurių skolos priskaičiuotos už laikotarpį iki įstatymo įsigaliojimo. Taip pas siūloma apmokamas atostogas skaičiuoti ne kalendorinėmis, o darbo dienomis. Ne mažiau kaip 20 darbo dienų per metus galėtų atostogauti 5 dienas per savaitę dirbantys žmonės, o 24 – šešias dienas.

Siūloma išeitinę išmoką suvienodinti visiems darbuotojams, ją sumažinti iki 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio, jei žmogus dirbo ilgiau kaip vienerius metus ir jei darbo sutartis nutraukta darbdavio iniciatyva, nesant sutarties šalių valios ar įmonės bankroto atveju. Jei žmogus dirbo trumpiau nei 1 metus, išmoka siektų iki pusės atlyginimo.