fbpx
 

REAL JOB FINDER – ŽMOGIŠKŲJŲ RESURSŲ VALDYMO ĮMONIŲ GRUPĖ

IEŠKANTIEMS DARBO

Darbuotojas atitinkantis darbdavio poreikius ir darbdavys atitinkantis darbuotojo lūkesčius – mūsų tikslas. Ieškantiems darbo siūlome tiek ilgalaikį, tiek trumpalaikį įdarbinimą mūsų klientų, partnerių kompanijose pagal laikinojo įdarbinimo sutartį. Siūlome darbus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Darbas yra tik legalus ir suteikiantis visas socialines garantijas.[...]

JOB SEEKERS

Our goal – employee that meets the needs of the employer and the employer who meets employee expectations. For jobseekers we offer both long-term and short-term employment in our customers, partner companies under the temporary employment contract. We offer our services not only in Lithuania, but also in other countries. Work is legal and we provide all social guarantees. [...]

СОИСКАТЕЛЯМ

Работник, соответствующий потребностям работодателя и работодатель, соответствующий ожиданиям работника – наша цель. Ищущим работу мы предлагаем как долгосрочную, так и краткосрочную занятость в компаниях наших клиентов и партнеров по договору временного трудоустройства. Предлагаем работу не только в Литве, но и за рубежом. Работа легальная и предоставляющая все социальные гарантии.[...]

DARBDAVIAMS

Devynerių metų patirtis mums leido suburti stiprią bei kompetetingą komandą, tad šiandien galime Jums pasiūlyti kokybiškas bei profesionalias žmogiškujų išteklių valdymo paslaugas. Patikėjus personalo klausimus mūsų komandai, Jums nereikės rūpintis tinkamų darbuotojų paieška, atranka, priėmimu, atleidimu, koordinavimu bei iš anksto nenumatytų projektų raelizavimu. tokiu būdu mes padėsime Jums optimizuoti įmonės kaštus. [...]

EMPLOYERS

Nine years of experience allowed us to create a strong and competent team, so today we can offer you high quality and professional human resources management services. If you trust your personeel issues to our team, you would not need to take care of recruitment, search, selection, employment, dismissal, coordination and unforeseen projects realization, so we will help you to optimize your company’s costs.[...]

РАБОТОДАТЕЛЯМ

Девятилетний опыт позволил нам собрать сильную и компетентную команду, поэтому, сегодня мы можем предложить Вам качественные и профессиональные услуги в области управления человеческими ресурсами. Доверив сферу персонала нашей команде, Вам больше не нужно беспокоиться о надлежащем поиске сотрудников, их отборе, процессе приёма и увольнения, координирования и реализации незапланированных проектов. Таким образом, мы поможем Вам оптимизировать затраты компании.[...]

APIE MUS

Real Job Finder – tai sparčiai besivystanti ir besiplečianti Lietuvos įmonių grupė, teikianti žmogiškųjų išteklių ir jų administravimo paslaugas bei buhalterinės apskaitos paslaugas. Šiai dienai grupei priklauso įmonės: UAB „Real Job Finder“, UAB „Tedeka“, UAB „Specialistas“, UAB „Lengvesnė buhalterija“ [...]

ABOUT US

Real Job Finder – a rapidly developing and expanding Lithuanian group of companies, which provides human resources and its administrative services and accounting services for the companies. Group is comprised of: UAB “Real Job Finder“, UAB “Tedeka“, UAB „Specialistas“, UAB “Lengvesne buhalterija“.[...]

О НАС

Real Job Finder – это быстро развивающаяся и расширяющаяся группа компаний Литвы, предоставляющая услуги в сфере человеческих ресурсов и их администрирования, а также бухгалтерские услуги и ведение бухгалтерского учета. К компаниям группы относятся: УАБ «Real Job Finder», УАБ «Tedeka», УАБ «Specialistas», УАБ «Lengvesne Buhalterija»[...]

PASLAUGOS


Inovatyvus personalo valdymo būdas suteikiantis galimybę efektyviai valdyti žmogiškuosius išteklius. Kitaip dar vadinama personalo nuoma – tai puiki galimybė užpildyti laisvas darbo vietas tiek trumpalaikiams ,tiek ilgalaikiams projektams. Vadovaudamiesi 2011 gruodžio 1 d. Įsigaliojusiu įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymu rūpinamės darbuotojų bei darbdavių gerove bei siekiame profesionalių rezultatų.[...]


Didelė ir svarbi investicija kiekvienai įmonei. Tinkamo darbuotojo paieška ir atranka užima nemažai laiko. Taupant Jūsų laiką siūlome personalo paieškos bei atrankos funkcijas perleisti mūsų kompanijai. Šią paslaugą įmonėms siūlome jau devintus metus. Per šį laiką esame prikaupę ne tik patirties bet ir esame sukūrę didelę darbuotojų duomenų bazę, kurią nuolat atnaujiname vidutinio bei aukščiausio lygio vadovų, kvalifikuotų bei nekvalifikuotų darbuotojų duomenimis. Tinkamai personalo paieškai bei atrankai taikome patikrintas metodikas, testus, kurių dėka nustatome ar darbuotojas tinkamas Jūsų įmonei.[...]


Patyręs bei kompetentingas mūsų kompanijos kolektyvas padės Jums nuspręsti ar Jūsų pasirinktas kandidatas yra tinkamas darbui būtent tai pozicijai, kurią siūlo Jūsų kompanija. Darbuotojų įvertinimui taikome specialią patikrintą metodiką, kuri leidžia nustatyti darbuotojo asmenines savybes, verbalines savybes ir elgsenas.[...]

Naujienos

SUSISIEKITE