Оценка на служителите

Опитният и компетентен колектив на нашата фирма ще Ви помогне да решите, дали избраният от Вас кандидат е подходящ за позицията, за която кандидатства. Ние използваме специална и проверена на практика методика, с която можем да оценим личните качества на кандидата, неговите вербални характеристики и поведение.