ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Фирмата предлага услуги по управление и администриране на персонал, както и услуги на подизпълнител. Опитът ни през тези девет години работа ни позволи да формираме силен и компетентен екип, затова днес можем да Ви предложим качествени и професионални услуги, свързани с управление на персонала. Доверявайки се на нашия екип, повече няма да Ви се наложи да губите време в търсене на служители, подбор, наемане и уволнение, както и за координиране и осъществяване на проекти, които не сте планирали.
Така ние ще Ви помогнем да оптимизирате разходите на фирмата Ви. Ние ще Ви предложим услуги по управление на персонала, които включват временна заетост, търсене на персонал, подбор, администриране на работните заплати на служителите и др. Предлаганите услуги са валидни както за Литва, така и за други държави. За да осигурим удобство на възложителя, ние можем да предоставим необходимите екипи/бригади с търсения от Вас брой специалисти и с необходимата квалификация според индивидуалните Ви потребности както за краткосрочни, така и за дългосрочни проекти.

Предлагани услуги:

Набиране на персонал за временна заетост

Търсене и подбор на персонал

Психологическа и поведенческа оценка работниците и служителите

Публикуване на обяви за работа

Администриране на работните заплати

Счетоводство

Учредяване на нови фирми

Внимание! Можем да предложим търсен квалифициран и неквалифициран персонал, като: електротехници, заварчици, работници за производство, медицински работници, служители за гледане на възрастни хора.