ЗА НАС

Реал Джоб Файндер е бързо развиваща и разширяваща се група фирми от Литва, извършваща услуги, свързани с предоставяне и администриране на човешки ресурси, както и с извършване на счетоводни услуги и водене на счетоводство. В групата влизат следните фирми: УАБ «Реал Джоб Файндер», УАБ «AР ДЖЕЙ ЕФ Балтик», ООД «AР ДЖЕЙ ЕФ България», СИА «Реал Джоб Файндер», УАБ «Лянгвясне бухгалтерия».

Благодарение на сътрудничеството ни от 2008 година с международни фирми в сферата на логистиката, производството, пристанищните дейности и търговията, ние натрупахме солиден опит.
През 2013-2014 работихме в тясно сътрудничество с международна компания за търсене и подбор на персонал, базирана в Германия, затова днес сме в състояние да удовлетворим нуждите и очакванията и на най-взискателните ни клиенти.

Мисия на фирмата – мисията ни е да осигуряваме поток от човешки ресурси и така да задоволяваме нуждите на работодателите в международни мащаби.

Визия на фирмата – да станем най-голямата и водеща фирма с литовски капитал с фокус върху управлението на персонала в международен мащаб.

Фирмени ценности
• Надеждност;
• Традиции, проверени от времето;
• Качество;
• Ефективност;
• Оперативност;
• Стабилност;
• Честност;
• Дългосрочна работа;
• Актуалност;
• Модернизация;
• Яснота.

УАБ «Реал Джоб Файндер»

 • Международни проекти, свързани с човешки ресурси и с управлението на техните потоци (B2B);
 • Услуги по временна заетост (неквалифициран персонал и квалифицирани специалисти);
 • Ръководители от средния и висшия ешелон.

Видове услуги, извършвани за нашите клиенти:

 • Работим по проекти, свързани с човешките ресурси, като за целта използваме не само местна работна ръка, но и специалисти от други държави;
 • Задоволяваме нуждите от човешки ресурси както при увеличаване обема на производството, така и при скокообразно търсене на персонал по временна заетост за сезонна работа;
 • Спестяваме на работодателите време и ресурси за търсене и подбор на персонал;
 • Администрираме всички процеси, свързани с управлението на човешките ресурси – на работодателите не се налага да се занимават с наемане и освобождаване на персонала,  с водене на счетоводство, работни заплати,  осигуровки, данъци и др.;
 • Грижим се клиентите ни да могат да се концентрират върху основната си дейност.

Сфери на специализация: търсим и извършваме подбор на персонал за фирми, занимаващи се с производство, управление на логистични центрове, както и за фирми със специфична техническа специализация и за изпълняване на инженерни проекти.

 

УАБ «AР ДЖЕЙ ЕФ Балтик»

 • Услуги по временна заетост (от работници без квалификация до специалисти с най-висока квалификация);
 • Еднократно търсене и подбор на служители;
 • Оценка на работниците;
 • Консултации, свързани с персонала (оптимизиране на производството, създаване на мотивационна система, обработка на работни заплати и осигуровки, въпроси, свързани със законодателството, регламентиращо трудовото право в Литовската република).

 

ООД «AР ДЖЕЙ ЕФ България»

 • Услуги по временна заетост (от работници без квалификация до специалисти с най-висока квалификация);
 • Еднократно търсене и подбор на служители;
 • Оценка на работниците;
 • Консултации, свързани с персонала (оптимизиране на производството, създаване на мотивационна система, обработка на работни заплати и осигуровки, въпроси, свързани със законодателството, регламентиращо трудовото право в Република България).

 СИА «Реал Джоб Файндер»

 • Услуги по временна заетост (от работници без квалификация до специалисти с най-висока квалификация);
 • Еднократно търсене и подбор на служители;
 • Оценка на работниците;
 • Консултации, свързани с персонала (оптимизиране на производството, създаване на мотивационна система, обработка на работни заплати и осигуровки, въпроси, свързани със законодателството, регламентиращо трудовото право в Република Латвия).

 

УАБ «Лянгвясне бухгалтерия»

 • Счетоводна отчетност, свързана с работните заплати и администриране на кадри (Адеко);
 • Водене на счетоводство;
 • Учредяване на нови фирми/ продажба на фирми в Република Литва.