ЗА КАНДИДАТИТЕ

Нашата цел е да намерим най-подходящият за работодателя работник или служител и съответно работодател, който да отговаря на очакванията на конкретния работник или служител. На търсещите работа предлагаме както дългосрочна, така и краткосрочна заетост във фирмите на нашите клиенти и партньори по договори за временна заетост. Предлагаме работа не само в Литва, но и в други държави. Работата е легална с всички осигуровки и законови гаранции. След приключването на работата по един проект, ние намираме на служителя/работника работа по друг проект, затова трудовите правоотношения с УАБ «Рил Джоб Файндер» не се прекъсват. Тъй като работниците/служителите се наемат в нашата компания, ние се грижим те да имат подходящи условия за труд, да работят в приятна атмосфера в предприятията на нашите партньори.

УАБ «Рил Джоб Файндер» се занимава с разработката на стратегии, свързани с управлението на персонала, предоставя услуги не само по временна заетост, но и формира и постоянно допълва производствения си отдел, като за целта привлича квалифициран персонал.

Услугите ни са безплатни за всички търсещи работа.

Сегменти, в които работим:

Логистика, производство, строително-монтажни дейности, пристанищни, товаро-разтоварни дейности, обществено хранене и услуги.

Внимание! Предлагаме и постоянно набираме квалифициран  и неквалифициран персонал, като: електротехници, заварчици, работници за производство, медицински работници и служители за гледане на възрастни хора.

Документи, изисквани при наемане на работа:

Валидна здравна книжка

Удостоверение за наличие на хигиенни навици (ако работата е в сектор „Обществено хранене“)

Удостоверение за платени осигуровки

Удостоверение от ТЕЛК (ако има такова)

Лична карта или паспорт

Актове за раждане на децата (до 18-годишна възраст)

Снимка (за документи) 3 см / 4 см

Номер на банкова сметка