РИЛ ДЖОБ ФАЙНДЕР - ГРУПА НА ФИРМИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗА КАНДИДАТИТЕ

Нашата цел е да намерим най-подходящият за работодателя работник или служител и съответно работодател, който да отговаря на очакванията на конкретния работник или служител. На търсещите работа предлагаме както дългосрочна, така и краткосрочна заетост във фирмите на нашите клиенти и партньори по договори за временна заетост. Предлагаме работа не само в Литва, но и в други държави. Работата е легална с всички осигуровки и законови гаранции. [...]

ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Фирмата предлага услуги по управление и администриране на персонал, както и услуги на подизпълнител. Опитът ни през тези девет години работа ни позволи да формираме силен и компетентен екип, затова днес можем да Ви предложим качествени и професионални услуги, свързани с управление на персонала. Доверявайки се на нашия екип, повече няма да Ви се наложи да губите време в търсене на служители, подбор, наемане и уволнение, както и за координиране и осъществяване на проекти, които не сте планирали. Така ние ще Ви помогнем да оптимизирате разходите на фирмата Ви.[...]

ЗА НАС

Рил Джоб Файндер той бързо се развива и разширява група на литовските фирми, предоставящи услуги в областта на човешките ресурси и администрация и счетоводни услуги и счетоводство..В групата влизат: УАБ «Рил Джоб Файндер», УАБ «AР ДЖЕЙ ЕФ Балтик», ООД «AР ДЖЕЙ ЕФ България», УАБ «Лянгвясне бухгалтерия». Опитът се натрупват от 2008 г. насам, в сътрудничество с литовските и международни компании в логистиката, производството, пристанища, търговията и др.[...]

УСЛУГИ


Временната заетост е иновационен метод за управление на персонала, който дава възможност за ефективно управление на човешките ресурси. Терминът е популярен и като наем на персонал – това е много добра възможност за назначаване на работници и служители с цел попълване на свободни работни места или за работа по конкретни краткосрочни или дългосрочни проекти. След влизането в сила от 1 декември 2011 год. в Литва на Закона за попълване на свободните работни места чрез фирми за временна заетост, полагаме грижи за благополучието на работниците и работодателите и се стремим да постигнем професионални резултати.[...]


Това е много голяма и сериозна инвестиция за всяка компания. Търсенето и подборът на подходящият кандидат отнема доста време. Ние ви предлагаме да си спестите ценно време и да възложите на нашата компания търсенето и подбора на търсените от вас специалисти. Ние предлагаме този вид услуга на партньорски фирми вече девет години. Ние не само натрупахме опит, но също така създадохме огромна база данни с работници и служители, която обновяваме постоянно с данни за ръководители от средния и висшия ешелон, за квалифицирани и неквалифицирани работници. В работата си използваме проверени методики и тестове, благодарение на които определяме, дали конкретният човек е подходящ за работа във вашата фирма.[...]


Опитният и компетентен колектив на нашата фирма ще Ви помогне да решите, дали избраният от Вас кандидат е подходящ за позицията, за която кандидатства. Ние използваме специална и проверена на практика методика, с която можем да оценим личните качества на кандидата, неговите вербални характеристики и поведение.[...]

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС