Временна заетост

Временната заетост е иновационен метод за управление на персонала, който дава възможност за ефективно управление на човешките ресурси.

Терминът е популярен и като наем на персонал – това е много добра възможност за назначаване на работници и служители с цел попълване на свободни работни места или за работа по конкретни краткосрочни или дългосрочни проекти. След влизането в сила от 1 декември 2011 год. в Литва на Закона за попълване на свободните работни места чрез фирми за временна заетост, полагаме грижи за благополучието на работниците и работодателите и се стремим да постигнем професионални резултати. Наемането по договор за временна заетост без съмнение осигурява предимство както на самата фирма, така и на работниците. На първо място фирмата оптимизира временните си разходи, свързани с решаването на кадровите въпроси. Ние можем за кратко време да Ви помогнем в търсенето и привличането на необходимите и подходящи за Вас работници. Използвайки предлаганите от нас услуги, няма да Ви се наложи да губите време за подбор на кандидатите и за решаване на всички юридически въпроси, които обикновено възникват при наемането на работници и служители. Временната заетост е изключително подходяща и оправдана форма за привличане на работна ръка в промишлените производства, където фирмите могат да се концентрират максимално върху разработката на новите си продукти, без да се притесняват, дали ще намерят подходящ персонал. Това е изключително гъвкава форма на труд.

Разполагаме с голяма база данни, в която кандидатите са разпределени по съответните промишлени отрасли и професионални сфери. Стремим се да бъдем ефективни и да постигаме добри резултати, като непрекъснато подобряваме стратегиите и подходите си към нашата дейност.

Ние сме си поставили за цел винаги да сме в готовност да предложим на клиентите си професионална работна ръка за колкото се може по-кратко време, а на работниците да намерим бързо подходяща работа, която да им даде дългосрочна перспектива за кариера в нашата фирма. Нашите служители получават постоянно обновявана и пълна информация, на всеки кандидат се осигурява пълния инструментариум за работа и ние намираме това за оправдано от гледна точка на работодателите, тъй като това в голяма степен им спестява финансов ресурс. Готови сме да изслушаме с внимание всички Ваши желания и препоръки. Тъй като работим в сегмента на временната заетост, ние спазваме принципите за честност и справедливост и се стараем да станем най-добрите в бранша.